งานรับปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง

Construction management

ในหลายครั้งที่พบว่าผู้รับเหมา ได้ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการ ดังที่สถาปนิกผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้หรือมีรายละเอียดในการออกแบบไม่ชัดเจนทำให้เกิดความขัดแย้งของแบบขึ้น และหากไม่มีผู้ตรวจสอบในการควบคุมงานที่เป็นคนกลางประสานงานให้ งานก็จะจะยากขึ้นและได้รายละเอียดที่ไม่ตรงกับแบบในหลายครั้งผู้รับเหมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเนื่องจากรอไม่ได้ทำให้ไม่มีใครทราบหรือปัญหาที่จะตามมาในภายหน้ากับโครงสร้างดังนั้นเราจึงขอเสนอตัวเป็นผู้ตรวจสอบคุมงานและบริหารงาน ให้กับเจ้าของโครงการได้รับความสบายใจหลังงานก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อที่โครงสร้าง รายละเอียดต่างๆโครงการของท่านจะได้ไม่รับผลกระทบ จากการก่อสร้างผิดรูปแบบที่สถาปนิกและวิศวกรออกแบบไว้ และรวมถึงเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ออกแบบ,เจ้าของงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้ทำงานอย่างราบรื่นรวมถึงควบคุม Cost ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการก่อสร้างให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น บริษัท คอลล็อก จำกัด จึงขอเสนอตัวดูแลโครงการให้ท่านด้วยทีมงานวิศวกร ประสบการณ์สูง ทำให้ท่านสบายใจเมื่อใช้บริการจากเรา