ออกแบบและซ่อมแซมโครงสร้างครบวงจร ระบบกันซึม งานระบบพื้นโรงงาน Epoxy และจัดจำหน่ายวัสดุเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้าง

About us

Collox Company Limited

จากความมุ่งมั่นตั้งใจและประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรมโยธาของ คุณโชคศิริ ชูธงไชย และทีมงานตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี จนพัฒนามาเป็นบริษัท คอลล็อก จำกัด โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบและซ่อมแซมโครงสร้าง รวมถึงการจัดจำหน่ายวัสดุเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพการบริการ ความคงทนแข็งแรงของโครงสร้างองค์อาคารและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศ ในประเทศไทย โดยเลือก ใช้วัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยยึดตามมาตรฐาน ASTM, BS., ACI

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบและซ่อมแซมโครงสร้าง รวมถึงการจัดจำหน่ายวัสดุเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้าง

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นต่อการเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญและสร้างมาตรฐานในงานบริการด้านวิศวกรรมโยธา โดยความร่วมมือของวิศวกรที่มีประสบการณ์ผ่านงานจากบริษัทชั้นนำของประเทศในสาขาอาชีพต่างๆ ครอบคลุมในทุกด้านของงานก่อสร้าง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

พันธกิจ

1.ขยายศักยภาพการบริการที่เป็นเลิศด้านวิศวกรรมเพื่อรองรับ AEC. (Asean Economics Community)
2.พัฒนาการวางแผนระบบการจัดการ และบริหารงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานที่หลากหลายโดยนำระบบการบริหารงานสมัยใหม่มาใช้งาน…อ่านเพิ่มเติม

Product & Services

สินค้าและบริการ

รับปรึกษา-คุมงาน,ออกแบบและซ่อมแซมโครงสร้าง ออกแบบและซ่อมแซมโครงสร้าง รวมถึงการจัดจำหน่ายวัสดุเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพการบริการ ความคงทนแข็งแรงของโครงสร้างองค์อาคารและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

งานรับปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง
(Construction management)

ระบบกันซึม
(Waterproofing membrane)

งานระบบโครงสร้าง
(Structure Design and Repairs)

ระบบพื้น
(Flooring systems)

งานคอริ่งและตัดพื้นคอนกรีต
(Coring -Cutting concrete)

งานแก้ไขโครงสร้างแตกร้าว

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้างชั้นนำ
(Chemical Construction)

Job References

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้เราได้ดูแล

News and activities

ข่าวสารและกิจกรรม