หมวดงานคอริ่งและตัดคอนกรีต

Coring & Cutting concrete

เรามีบริการให้คำปรึกษาด้านการ Coring concrete ผนัง พื้นและคาน นอกจากนั้นเรายังมีบริการรับตัดพื้นคอนกรีตโรงงาน ที่ต้องการให้คำแนะนำรูปแบบการตัดคอนกรีตอย่างปลอดภัย มีผลกระทบต่อโครงสร้างน้อยที่สุด โดยเน้นทางด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม ในการตัดคอนกรีตพื้นควรมีการปรึกษาวิศวกรโครงสร้างถึงประเภทของพื้นก่อนทำการตัดพื้นว่าโครงสร้างพื้นนั้นเป็นพื้นแบบไหน คอนกรีตพื้นวางบนดิน คอนกรีตพื้นวางบนคานหรือพื้นประเภท Post Tension ซึ่งควรมีแบบพิมพ์เขียวและสอบถามผู้ออกแบบก่อนถึงผลกระทบหากตัดโดนเส้นลวดสลิงจะมีผลกระทบกับโครงสร้างหรือไม่แล้วจึงดำเนินการต่อไป

รูปงานคอริ่ง (Coring)

รูปงานตัดพื้น