สินค้าและบริการ

Product

งานระบบโครงสร้าง
(Structure Design and Repairs)

ระบบกันซึม
(Waterproofing membrane)

ระบบพื้น
(Flooring systems)

งานคอริ่งและตัดพื้นคอนกรีต
(Coring -Cutting concrete)

งานแก้ไขโครงสร้างแตกร้าว

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ในงานก่อสร้างชั้นนำ
(Chemical Construction)