งานระบบโครงสร้าง

Structure design and Repairs

งานเสริมกำลังและซ่อมแซมโครงสร้างด้วยวัสดุ CFRP

งานตรวจสอบวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร

งานต่อเติมโครงสร้าง
งานออกแบบโครงสร้าง

รับเจาะเสียบเหล็ก Dowel