งานแก้ไขโครงสร้างแตกร้าว

Repair cracked structures

เรามีทางแก้ไขรอยร้าวของผนังสาเหตุจากการหลุดล่อน ปูนฉาบมีความหนามากเกินไปรวมถึงเทคนิคการทำงานของช่างที่ทำงานอันเป็นสาเหตุที่ปรากฏ จึงทำให้อาคารของท่านไม่สวยงามแม้ทาสีใหม่ก็ไม่นานกลับมาปรากฏใหม่เป็นริ้วรอยราดำ ปรึกษาเราอาจมีคำตอบช่วยทา่นได้ดังหลายๆอาคารที่ผ่านมา